Zoeken
NL | EN

Belastingadvies

Iedereen heeft te maken met belastingen en met de voortdurende veranderingen die kenmerkend zijn voor de belastingwetgeving. Wie streeft naar een maximaal resultaat dient de fiscale ontwikkelingen op de voet te volgen. Wij kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Voor u als ondernemer
Wij kunnen u adviseren over het opzetten van uw onderneming, de structurering van uw activiteiten, verliesverrekening, balansoptimalisatie, de auto van de zaak, omzetbelasting, loonheffing, dividendbeleid, overdracht van uw onderneming, bedrijfsopvolging, 30%-regeling, vermogensstructurering, verzorgen van communicatie met de Belastingdienst, bijvoorbeeld in bezwaarprocedures.

Voor u als particulier
Particulieren kunnen wij adviseren op het gebied van de eigen woning, migratie, toeslagen en subsidies, vermogensstructureringen, erven en schenken, middeling, en het beperken van de belastingdruk in de inkomstenbelasting.

Voor u als expat
Expats lopen vaak tegen specifieke fiscale problemen aan. Te denken valt aan de 30%-regeling, de eigen woning, de belastingaangifte voor migranten (M-biljet), en de toepassing van internationale verdragen en zetelovereenkomsten met internationale organisaties.